Intercell kabelføringsgulve

Lavt installationsgulv i 2 højder, udviklet til føring af elektriske kabler, kabler for datatransmission samt telekommunikation.

Opbygning:

Systemet er opbygget af 500 x 500 mm understøtningselementer af stål, hver med 16 søjler, og 500 x 500 mm kantbukkede, 2 mm galvaniserede stålplader, der fastgøres med en skrue i hver hjørnesamling.

Højder:

Incl. stålplade: 60 eller 90 mm. Frihøjde under stålplade: 55 eller 85 mm.

Tekniske egenskaber:

Egenvægt: Max. 22 kg/m2.

25 mm punktbelastning:

240 kg

Totalbelastning:

4.800 kg/m2

Kapacitet / Mellem to søjler:

Ved 60 mm højde: 55 x 80 mm=4400 mm2.

Ved 90 mm højde: 85 x 80 mm=6800 mm2.

Undergulv

Intercell kabelføringsgulv kan i de fleste tilfælde installeres uden særlig forberedelse af undergulvet. Gulvet skal være plant og jævnt med en tolerance på +/- 2 mm over en 2 m retskinne i alle retninger, samt fri for støv og betonrester.

Understøtningselementerne limes til underlaget med acryllim. Kan også anvendes på vinylgulve, da elementerne ikke påvirkes af flygtige blødgøringsmidler.

Gulvbelægning

Som topbelægning anbefales anvendt Interface og Heuga tæppekvadrater.

Adgangsforhold

Hvor der er behov for hyppig adgang, kan stålpladerne leveres med en 250 x 250 mm åbning i midten, med tilhørende adgangslem med hul til kabler.

Jordforbindelse

For sikker jording forbindes understøtningselementerne indbyrdes, hvorefter jordkabel føres til hovedtavle.

Lyddæmpning

Stålpladerne er forsynet med et lyddæmpende fibermateriale på undersiden. Til dæmpning af luftlyd, f.eks. hvor skillevægge anbringes direkte oven på dækpladerne, kan der mellem søjlerne i understøtningselementerne placeres understøttende rockwool elementer, med en lyddæmpende effekt på 49 dB (DIN52210).

Brandsikring

Intercell kabelføringssystemet er brandgodkendt jvf. DIN 4102 – B1. Der nedlægges desuden rockwool elementer i gulvet for at opdele i brandceller, hvor det er nødvendigt.

Tilbehør

Ramper, kantlister, databokse, stålplader med adgangslem, lyddæmpningselementer.

Fordele ved Intercell kabelføringsgulv

 • Lav højde
 • Lav egenvægt
 • Stor bæreevne
 • Hurtig og nem installation
 • Skaber højteknologiske arbejdspladser
 • Kompatibelt med alle europæiske kablingssystemer
 • Stor kabelkapacitet
 • Ingen justeringer efter installation
 • Nemt at forandre når behovene ændres
 • Sparer penge i forbindelse med omrokeringer
 • Afskærmer elektromagnetiske felter
 • Fuld fleksibilitet med Interface og Heuga tæppekvadrater

Website: www.interfaceflor.co.uk