Eksempel på gulvplan

I eksemplet er taget udgangspunkt i en Idémøbler-butik.

Ganglinieforløbet projekteres således, at kunderne guides rundt i hele butikken. I dette forløb tages hensyn til miljøernes størrelse, som er af afgørende betydning for det færdige indretningsresultat. Desuden er det væsentligt, at kunderne føler sig “hjulpet” og ikke “tvunget” gennem butikken.

Når ganglinieforløbet er fastlagt, inddeles butikken i et antal afdelinger svarende til møbelsortimentet, f.eks. sengeafdeling, læderafdeling, ungdomsafdeling osv.

De enkelte miljøer planlægges detaljeret med hensyn til møblering, vægfarver, gulvbelægning, gardiner m.v. I denne planlægningsfase tilgodeses IDEmøblers katalog således at man opnår en genkendelse mellem udstilling og katalog. Endvidere tilstræbes et fornuftigt farveforløb fra miljø til miljø. Når alle miljøer er detailprojekteret skabes den totale møbleringsplan. Denne danner baggrund for butikkens disponering og møbleringen af butikken.