Persondatapolitik

Sitet www.erhvervsgulve.dk er ejet af Garant A/S.

Hos Garant A/S prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger på hjemmesiden www.erhvervsgulve.dk, og fastlægger retningslinjer for Garants måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Garant A/S.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:
Garant A/S
Blomstervej 1
8381 Tilst
CVR-nr.: 20502444
E-mail: marketing@inbogulve.dk

Besøgende på hjemmesiden
Dette afsnit indeholder politikken for Garants behandling af personoplysninger via cookies, når du besøger hjemmesiden www.erhvervsgulve.dk.

Typer af personoplysninger
Garant kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:
• IP-adresse
• MAC adresse
• Browserhistorik
• Information om din brug af vores hjemmesider

Vi bruger cookies til at indsamle ovennævnte personoplysninger. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan finde via følgende link: Se cookiepolitik.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:
• Markedsføring generelt
• Produkt- og serviceudvikling
• Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
• Legitime interesser: Vi baserer en del af behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
• Samtykke: Garant vil kun bruge dine personoplysninger til markedsføring, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til dette (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret jvf. vores cookiepolitik. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Kontaktformular
Dette afsnit indeholder politikken for Garants behandling af personoplysninger i forbindelse med kontaktformularen på www.erhvervsgulve.dk
Indsamling af personoplysninger
Når du anvender kontaktformularen på www.erhvervsgulve.dk, indsamler og behandler Garant dine personoplysninger.

Typer af personoplysninger
Garant indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:
• Navn, e-mailadresse, telefonnummer
• Hvad din henvendelse vedrører
• Dato for din henvendelse
• Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:
• Håndtering af din henvendelse via kontaktformularen
• Generel kommunikation
• Statistik og analyse

Behandlingsgrundlag
Garant behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
• Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Videregivelse
For at kunne opfylde den aftale, www.erhvervsgulve.dk, tilbyder dig via kontaktformularen, er det være nødvendigt at videregive visse af dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige. Garant videregiver derfor dine kontaktoplysninger til de entreprenører, som du har valgt via formularen. Videregivelsen sker dermed for at opfylde en kontrakt med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 6 måneder, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere
For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Garant leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Garants udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Garant. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Garant har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:
• Politiet
• Advokater
• Revisorer
• Domstole
• Offentlige myndigheder
• Potentielle købere
• Koncernforbundne selskaber

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter.

Dine rettigheder
• Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
• Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
• Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
• Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
• Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
• Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

Spørgsmål og klager
Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:
Garant A/S
Blomstervej 1
8381 Tilst
E-mail: marketing@inbogulve.dk

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af persondatapolitikken
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på www.erhvervsgulve.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.

11/08/2022